SKV-blanketter

SKV Godkendelser

Det er vigtigt, at du forstår, hvad de forskellige godkendelser betyder, og at du har de rigtige godkendelser. Alle SKV- og transporttilladelser er strengt personlige. Du skal selv søge SKV6 godkendelse. SKV1, SKV2, SKV3 og SKV4 godkendelser kan søges og udleveres 1. og 3. lørdag (kl. 10-11) hver måned på Snubbekorsvej. Formanden skal godkende disse ansøgninger.

SKV1 benyttes til at godkende bestyrelsesmedlemmer.

SKV2 giver indehaveren ret til at eje våben. SKV2 godkendelsen har en liste med det eller de våben, du har godkendelse til at eje. Du skal have været aktivt skydende i mindst 2 år for at få en SKV2 godkendelse, og du skal være aktivt skydende for at beholde den.

SKV3 basis giver et bestyrelsesmedlem i Taastrup Skytteforening ret til at give indehaveren en transporttilladelse. Se neden for vedrørende transporttilladelser.

SKV3 med boksadgang giver desuden indehaveren adgang til foreningens våbenskab.

SKV4 giver foreningen ret til at eje foreningsvåben herunder private foreningsvåben.

SKV5 bruges af foreningens ledelse til at varsle og tilbagekalde SKV godkendelser fra foreningens medlemmer.

SKV6 giver foreningen ret til at låne våben til indehaveren. Foreningen kan udlåne våben til gæster til maksimalt 3 skydninger. Derefter skal du melde dig ind i foreningen og søge en SKV6 godkendelse.

Transporttilladelse giver indehaveren ret til at transportere et våben til et stævne, konkurrence, reparation eller lignende. Godkendelsen er tidsbegrænset. Den udstedes af et bestyrelsesmedlem og kun til medlemmer, der har en SKV2 eller SKV3 godkendelse.

Du kan læse mere om SKV godkendelser her og finde link til alle formularerne.

SKV registret opgiver forventede behandlingstider som du kan se her. Forvent dog yderligere et par ugers behandlingstid.