Sikkerhed

Sikkerhedskravene i Taastrup Skytteforening er ufravigelige. Ethvert medlem der ser brud på sikkerhedsreglerne har pligt til at påtale det. Råb straks STANDS SKYDNINGEN eller STOP hvis du ser personer i fareområdet.

Skydelederen, kassevagten og bestyrelsesmedlemmer har ret og pligt til at bortvise skytter, der ikke ikke efterlever sikkerhedsreglerne. Bortvisningen kan være for en enkelt dag, en periode eller ikke-tidsbegrænset.

Et bortvist medlem har ret til at indklage bortvisningen til generalforsamlingen.

Her er foreningens generelle sikkerhedsbestemmelser: Sikkerhedsregler rev 31 dec 2017

I Taastrup Skytte forening har medlemmer der har SKV2 godkendelse mulighed for at købe en adgangsbrik, så de kan skyde uden for klubtider. Brikken er personlig, og medlemmer kan ikke tage gæster eller andre medlemmer med til skydning uden for klubtider.

Der gælder særlige regler for skydning uden for klubtider som du kan læse her: Skydning uden for klubtider