Skydning for medlemmer

Som medlem af Taastrup Skytteforening kan du skyde på alle foreningens skydetider:

Se forsiden for næste uges aktiviteter eller kalenderen for næste måneds aktiviteter

Skydning uden for foreningstider:

Medlemmer af Taastrup Skytteforening der har SKV2 godkendelse kan købe en adgangsbrik, der giver adgang til at skyde uden for foreningens skydetider. Der skal være mindst en skytte med skydeleder til stede ved skydning – også hvis du skyder alene. Vores miljøgodkendelse begrænser, hvornår der må skydes på banen. Der er ikke nogen medlems skydning om torsdagen. Søndag kun klubskydning. Lejere har ubetinget fortrinsret til banerne.

Betaling for skydning uden for foreningstider:

Vi skal betale for skydning uden for foreningstider. Det sker ved køb af indstiksskiver á 20 kr. Du må skyde 50 grovkaliberskud i hver skive eller 150 .22 skud.

Skiver skal stemples eller underskrives af kassevagten.

Hvis betaling ikke overholdes medfører det lukning af brik og mulighed for ekskludering.

Sikkerhedskrav vedskydning uden for foreningstider:

Klubbens almindelige sikkerhedsregler ovenfor gælder samt:

Der skal være en mobiltelefon til rådighed, så der kan tilkaldes hjælp hvis nødvendigt.

Der skal være en skydeleder på banen

Kun medlemmer med våbenpåtegning (SKV2), og adgangsbrik må skyde uden for foreningstider.

Du må ikke invitere gæster eller andre til at skyde uden for foreningstider. Husk medlemskort.

Der må udelukkende skydes fra standplads på vores almindelige skiver anbragt i holderne. Ingen andre mål er tilladt.

Våben og ammunition må ikke efterlades på standpladserne uden opsyn.

Gå ind i klubhuset før og efter skydningen med din brik, så vi kan se hvem der er på banen.

Ryd grundigt op på bane og standplads før du forlader banen. Skiver skal lappes. På riffelbanerne skal patronhylstre fjernes.