Skydning for medlemmer

Som medlem af Taastrup Skytteforening kan du skyde på foreningens skydetider:

Hver tirsdag kl. 18:30, hvor vi skyder .22 riffel. I sommerhalvåret på Snubbekorsvej, i vinterhalvåret på Parkskolen.

Hver onsdag kl. 18:30. I sommerhalvåret på Snubbekorsvej, hvor vi skyder .22 hhv. grovkaliber hver anden uge. I vinterhalvåret på Parkskolen, hvor vi skyder .22

Hver lørdag kl 09:00 – 12:00 på Snubbekorsvej

Første søndag i måneden 09:00 -13:00 på Snubbekorsvej

Anden og fjerde mandag i måneden kl 18:30. I sommerhalvåret på Snubbekorsvej, i vinterhalvåret på Parkskolen.

Skydning uden for foreningstider:

Medlemmer af Taastrup Skytteforening der har SKV2 godkendelse kan købe en adgangsbrik, der giver adgang til at skyde uden for foreningens skydetider. Vores miljøgodkendelse begrænser, hvornår der må skydes på banen. Al skydning skal stoppe kl 18:00. Søndag kun klubskydning. Der er lejere, der har ubetinget fortrinsret til banerne.

Betaling for skydning uden for foreningstider:

Vi skal betale for skydning uden for foreningstider. Det sker ved køb af indstiksskiver á 20 kr. Du må skyde 50 grovkaliberskud i hver skive eller 150 .22 skud.

Skiver skal stemples eller underskrives af kassevagten.

Hvis betaling ikke overholdes medfører det lukning af brik og mulighed for ekskludering.

Sikkerhedskrav vedskydning uden for foreningstider:

Klubbens almindelige sikkerhedsregler ovenfor gælder samt:

Der skal være en mobiltelefon til rådighed, så der kan tilkaldes hjælp hvis nødvendigt.

Der skal være en skydeleder på banen

Kun medlemmer med våbenpåtegning (SKV2), og adgangsbrik må skyde uden for foreningstider.

Du må ikke invitere gæster eller andre til at skyde uden for foreningstider. Husk medlemskort.

Der må udelukkende skydes fra standplads på vores almindelige skiver anbragt i holderne. Ingen andre mål er tilladt.

Våben og ammunition må ikke efterlades på standpladserne uden opsyn.

Gå ind i klubhuset før og efter skydningen med din brik, så vi kan se hvem der er på banen.

Ryd grundigt op på bane og standplads før du forlader banen. Skiver skal lappes. På riffelbanerne skal patronhylstre fjernes.

Du kan læse det fulde sæt regler her.