SKV-blanketter

SKV Godkendelser

Det er vigtigt at du forstår hvad de forskellige godkendelser betyder og at du har de rigtige godkendelser. Alle SKV og transporttilladelser er strengt personlige. Du skal selv søge SKV6 godkendelse, alle andre SKV-godkendelser kan kun søges gennem foreningens formand.

SKV1 benyttes til at godkende bestyrelsesmedlemmer.

SKV2 giver indehaveren ret til at eje våben. SKV2 godkendelsen har en liste med det eller de våben du har godkendelse til at eje. Du skal have været aktivt skydende i mindst 2 år for at få en SKV2 godkendelse og du skal være aktivt skydende for at beholde den.

SKV3 basis giver et bestyrelsesmedlem i Taastrup Skytteforening ret til at give indehaveren en transporttilladelse. Se neden for vedrørende transporttilladelser.

SKV3 med boksadgang giver indehaveren adgang til foreningens våbenskab.

SKV4 giver foreningen ret til at eje foreningsvåben herunder private foreningsvåben.

SKV5 bruges af foreningens ledelse til at varsle og tilbagekalde SKV godkendelser fra foreningens medlemmer.

SKV6 giver foreningen ret til at låne våben til indehaveren. Foreningen kan udlåne våben til gæster til maksimalt 3 skydninger. Derefter skal du melde dig ind i foreningen og søge og få en SKV6 godkendelse. Du skal selv søge SKV6 godkendelse. Link til SKV6 her.

Transporttilladelse giver indehaveren ret til at transportere et våben til et stævne, konkurrence, reparation eller lignende. Godkendelsen er tidsbegrænset. Den udstedes af et bestyrelsesmedlem og kun til medlemmer, der har en SKV3 godkendelse.

Du kan læse mere om SKV godkendelser her og finde link til alle formularerne.