Vores historie

Vores historie:

 

Taastrup Skytteforening blev, i lighed med mange andre skytteforeninger, dannet som en reaktion på nederlaget i 1864. I 1864 rejste etatsråd Vallentin, Gjeddesdal tanken om at oprette en skytteforening på egnen, men det blev i første omgang ikke til noget. Julius Mengel, en nationalsindet lærer, genoptog tanken i 1870. Der var udbrudt krig mellem Frankrig og Tyskland og der var en udbredt følelse af, at befolkningen skulle kunne forsvare sig mod fjenden. Allerede i 1870 blev de første skydninger med de 9 aktive medlemmer gennemført, men de egentlige foreningsaktiviteter kom først i gang året efter i 1871, hvorfor det regnes som det formelle år, hvor Taastrup Skytteforening blev dannet. Det gør foreningen til den næstældste forening stadig eksisterende i Taastrup, kun ”Taastrup & Omegns Fugleskydnings Selskab Anno 1859” er ældre.

I de første år opstod en del politisk røre omkring skytteforeningerne. Det blev måskelidt uklart, hvem “fjenden” egentlig var, og havde man nu en parallel hær af bevæbnede skytteforeningsmedlemmer rendende rundt?  Hvis du er interesseret kan du læse mere her og her.

De første år blev der skudt på 300 alens afstand (188m) med forladerrifler, de såkaldte Minieré-rifler. Senere gik man over til at skyde med Remington model 1867, der er et bagladervåben. De første udgaver var med randtænding som vi nu kender det fra .22 patroner. De blev senere bygget om til centraltænding. Foreningen havde ikke egen fast skydebane og foreningens skydninger foregik flere steder på Vestegnen. Efterhånden blev mere faste baner etableret og foreningen skød på en bane ved Katrinedal frem til 1931. Depressionsårene i 30’erne lagde en dæmper på aktiviteterne, men fra 1937 foregik skydningen i gårdejer Niels Nielsens grusgrav i en årrække frem til krigsudbruddet 1940. I 1945 efter krigen blev skydningen genoptaget på en ny bane ved Dybendals mose, hvor der blev etableret en 200m bane og en 50m bane. Dette anlæg blev benyttet helt frem til 1971. I samme år blev vores nuværende baner på Snubbekorsvej (Nordparken) påbegyndt først med 200m og 50m baner og senere blev 25m banen etableret. I 1963 blev 15m banen under Parkskolen etableret og denne bane er stadig i brug.