Priser

Gæster kr. 40 for en skydning inkl. 25 kaliber .22 patroner

Ørepropper kr. 5

Sodavand ol. kr. 10

Øvrige priser oplyses i foreningen