Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Taastrup Skytteforening lørdag d. 15. dec. 2018 kl 12:30 med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskabet
4) Udvalgs beretninger
5) Valg af Formand
6) Vag af øvrige bestyrelsesmedlemmer og tillidsposter
7) Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
8) Eventuelt

Skriv et svar